Publicerad 4 maj 2022
Uppdaterad 4 maj 2022

Fördelar med trähus

Att bygga sitt drömhus är ett stort projekt som kräver många beslut. Ett av de första - och kanske största - är valet av material. Har du övervägt att bygga ditt hus i trä? Eller vill du lära dig mer om fördelar och nackdelar med trähus? Då ska du läsa vidare!

I denna guide går vi igenom allt som är värt att veta om trähus: från miljöaspekter, pris och underhåll till design och färgsättning. Vi jämför trähus med andra typer av byggmaterial som betong, tegel och sten, och djupdyker i för- och nackdelar med olika materialval.

Du kan läsa hela guiden eller hoppa till de avsnitt du tycker är mest intressanta direkt: 

 • Trähus - ett populärt val med många fördelar
 • Miljövänligt och hållbart
 • Underhåll, skötsel och livslängd
 • Design och arkitektur
 • Trähus är säkra hus
 • Trähus vs. betonghus, stenhus och tegelhus
 • Välj rätt trähustillverkare
 • FAQ - Vanliga frågor och svar om trähus

Trähus - ett populärt val med många fördelar

Trä är ett klassiskt byggmaterial för svenska hus, vilket såklart beror på att vi har mycket skog och träd att tillgå. Men i dag finns det många andra goda skäl till att välja trähus. I Klimatdeklarationen som alla nordiska länder undertecknade 2019 slogs det fast att de nordiska länderna ska satsa mer på träbyggande av klimatskäl. Och träbyggande har fått ett uppsving: allt från klassiska villor och småhus till större flerbostadshus och kontor byggs numera i trä.

Här är sex viktiga skäl till att välja trähus:

 • Trähus är billigare att uppföra än andra typer av hus. Det beror både på att själva träet är billigare än andra material, men också för att träet har många fördelar i byggprojektet, t ex har det låg vikt och är lättarbetat.
 • Trähus är bättre för klimatet, det visar flera oberoende studier som jämfört användningen av olika byggmaterial. Läs mer om miljöfördelarna med trähus här.
 • Trähus är vackra. Oavsett om du besöker en nybyggd villa eller ett sekelskifteshus så är det något särskilt vackert med trädets naturliga ytskikt. Dessutom är det lätt att förändra och fräscha upp husets utseende genom att måla om det.
 • Trähus är enkla att bygga om. Renoveringar, ombyggnationer, tillbyggnader - eller till och med flytt av huset. Alla dessa delar är enklare att genomföra med ett trähus, än ett stenhus.
 • Det är en snabbare byggprocess. Att bygga ett hus med trästomme går snabbare jämfört med att uppföra ett hus i sten eller betong. Det gör att arbetskostnaderna kan hållas nere, vilket i sin tur innebär ett lägre totalpris.
 • Vi mår bra i trähus. Visste du att vi människor mår bättre av att vistas i trähus? Ett treårigt europeiskt forskningsprojekt har visat att vi mår bättre både fysiskt och psykiskt av att vistas i miljöer med trä. Det är alltså inte bara träd i naturen som ger en positiv effekt, även byggnader, möbler och väggar av trä gör oss gott.

Miljövänligt och hållbart

Trä är det i särklass mest miljövänliga och klimatsmarta byggmaterialet för hus. Framförallt beror det på att trä är ett förnyelsebart material som ingår i det naturliga kretsloppet. Genom att välja trähus minskar du förbrukningen av ändliga råvaror som sten. Tillverkningen av andra byggmaterial, som stål och betong, är dessutom mycket energikrävande och genererar stora utsläpp av fossil koldioxid. Eftersom trä väger mindre än stål och betong blir hela byggkedjan, från tillverkning till transport, mer energisnål och kostnadseffektiv.

Träbyggande motverkar också växthuseffekten, då växande träd binder koldioxid, som sedan fortsätter vara inlagrad i byggnaden - ett trähus kan faktiskt binda koldioxid i över hundra år! Om fler trähus byggdes istället för hus i andra material, skulle det ge en positiv klimatpåverkan.

Läs mer: Varför bygga i trä (Ramböll), Trähus skjuter i höjden (SvD), Forskningsrapport LIU–IEI–RR–17/00263–SE

Ansvarsfullt skogsbruk

När du väljer ett trähus från Älvsbyhus börjar miljöarbetet redan i skogen. Vår leverantör Sveaskog garanterar, genom sin FSC-märkning, att skogen brukas på ett ansvarsfullt och hållbart sätt - både miljömässigt och ekonomiskt. Vårt sätt att tillverka husmodulerna i fabriker, skyddade från väder och vind, gör dessutom att vi har minimalt med spill jämfört med ett konventionellt byggområde. Och det spill som ändå uppstår, återanvänds till uppvärmning.

Hållbart och flexibelt

Trä är ett mycket flexibelt byggmaterial som är anpassningsbart och lättarbetat. Samtidigt har det hög hållfasthet och är beständigt. Det gör att trähus kan leva länge: dels kan man enkelt göra ändringar i efterhand, som att bygga ut, flytta väggar och renovera, dels går det att återanvända balkar och stomme i gamla trähus som ska rivas eller flyttas. På så sätt hjälper trähus också till att spara på jordens resurser.

Underhåll, skötsel och livslängd

Trähus behöver en del skötsel och underhåll för att hålla byggnaden snygg och i gott skick. Framförallt är det träfasaden, som är husets yttre skydd mot väder och vind, som behöver underhållas regelbundet. 

Så här tar du hand om din träfasad på bästa sätt:

 • Tvätta fasaden regelbundet för att få bort smuts och algangrepp. Hur ofta du behöver tvätta fasaden beror på närmiljön samt vilken kvalitet och i vilket skick fasadfärgen är.
 • Åtgärda färgflagor. Vissa delar av husets fasad kan vara mer utsatta och känsliga för väderangrepp som fukt och sol, och där kan färgen börja flagna fortare än på resten av huset. I dessa fall är det bra att punktmarkera tidigt: tvätta fasaden, skrapa bort flagor och löst sittande färg innan du slipar och målar om utsatta områden.
 • Byt ut enstaka träplankor. Enstaka plankor med flagande färg eller med röta kan också bytas ut och ersättas med nya i samma träslag som målas i rätt färg.  
 • Ommålning. Trähus kräver ommålning, normalt vart 10-15 år. Det är färgens kvalitet, hur utsatt huset är för väder och vind, samt vilket underhåll som gjorts som påverkar hur ofta huset behöver målas om.

  Tips! Spara gärna färg efter ommålning så blir det enklare att åtgärda flagor och mindre angrepp framöver.
 • Byte av träpanel. Efter några decennier kan trähus behöva byta hela eller delar av träpanelen.

Vad är livslängden på ett trähus?

Ett trähus kan bli flera hundra år gammalt med rätt skötsel och förutsättningar. Men när man pratar om livslängden på trähus så menar man ofta själva träfasaden. Träfasader håller alltid minst 20 år, och byts normalt inte ut förrän tidigast efter 40 år. Många Älvsbyhus från 60- och 70-talet har fortfarande fasader i gott skick. Så med rätt förutsättningar och underhåll kan en träfasad hålla i många decennier.

Design och arkitektur

Trä är ett flexibelt byggmaterial som uppskattas av såväl byggkonstruktörer som arkitekter: det är lätt att variera och bygga vackra trähus efter egna eller kundens önskemål. Idag finns det trähus i alla varianter, från timrade stugor och klassiska trähus med vita knutar, till moderna flerfamiljshus och höghus.

Trender inom trähus

Sedan byggreglerna ändrades i mitten av 90-talet och det blev tillåtet att bygga trähus högre än två våningar byggs allt fler höghus och offentliga byggnader i trä. Bland de mer nyskapande och omtalade projekten på senare år märks Skellefteås nya kulturhus som är ett av världens högsta trähus, det nya kombinerade stations- och kommunhuset i Växjö med en spektakulär glasfasad och Fyrtornet i Malmö som när det är klart 2024 kommer att bli Sveriges högsta kontorshus i trä.

Bland villor och småhus är trenden att trähusen växer - fler väljer att bygga eller köpa större hus än tidigare. Invändigt dominerar öppna planlösningar och flexibla rumslösningar. En annan trend är att det blir allt vanligare med hus i blandade material. Det finns många hus med trästomme som har en fasad av sten, puts eller betong, och alltså inte ser ut som ett klassiskt trähus.

Färgsättning trähus

Att välja färg på husfasaden är ett roligt, men också klurigt uppdrag. Till att börja med måste du kontrollera vad som gäller i kommunens detaljplan, ibland finns regler att hus i ett område ska hålla en viss färgskala. Om huset inte är med i detaljplanen är det i princip fritt att välja färg, men om du vill måla ditt hus i en extrem färg är det bäst att ändå dubbelkolla med kommunen och grannarna. I Sverige är faluröda och gula hus klassiker, men de senaste decennierna har vita, gråa och svarta hus blivit allt mer populära. Matta färger växer också i popularitet.

När du väljer färg är det viktigt att ta hänsyn till vilken typ och form ditt hus har, och hur omgivningen ser ut, både växtligheten på din tomt liksom närliggande grannhus. Omgivningen och det starka utomhusljuset gör att färgerna upplevs på ett helt annat sätt på huset, jämfört med färgprover i butik. Därför är det bra att ta råd av experter som arkitekter, hustillverkare och anställda i färgbutiker som har lång erfarenhet och kunskap om vilka nyanser och typer av färger som passar för ditt hus och dina önskemål.

Tips! Ta tid på dig i färgbeslutet, och provmåla en eller flera ytor på fasaden och innan du köper all färg. Teknos har lång erfarenhet av fasadfärger, ta del av deras råd och färgkarta för utomhusfärger här.

Lätt att bygga om

Med trähus kan du enkelt göra ändringar i byggnaden i efterhand. Att ändra planlösningen, riva väggar eller göra upptagning för nya dörrar och fönster är ett mycket mindre och lättare projekt i ett trähus, jämfört med ett stenhus. Eftersom trä är ett relativt lätt material kan det användas för att bygga på befintliga stommar, utan att förstärkning behövs.

Trähus är säkra hus

När man pratar om risker med trähus så nämns ofta en ökad brandrisk samt risk för fukt och radon. Här reder vi ut vad som egentligen gäller kring säkerhet och risker för trähus: 

Trähus är brandsäkra

Det låter kanske bakvänt att hus tillverkade av trä skulle vara brandsäkra. Men idag ställs samma krav på brandsäkerhet på alla hustyper, och hus som byggts i trä och med massiva trästommar är lika brandsäkra som andra material. Trä brinner dessutom på ett kontrollerat och känt sätt, och även vid en brand behåller trä sin bärkraft under lång tid. 

Fram till 1995 var det förbjudet att bygga trähus högre än två våningar i Sverige, då man trodde att brandrisken var för stor. Men idag är lagstiftningen och kraven anpassade efter funktion, snarare än material. Och det finns inga studier eller rapporter som tyder på att trähus skulle vara mer brandfarligt än hus byggda i andra material.

Läs mer: Brandsäkert byggande (Svenskt Trä)

Trähus med minimal fuktrisk

När det gäller fukt i trähus så kan det antingen bero på brister i byggfasen eller på bristfällig ventilation i huset. På Älvsbyhus gör vi allt vi kan för att minimera riskerna för byggfukt, och vi säkerställer att våra hus har bra isolering med tillräcklig ventilation. Vi tillverkar våra husmoduler i en kontrollerad, väderskyddad inomhusmiljö med rätt luftfuktighet. När modulerna transporteras till byggplatsen är de skyddade av speciella presenningar, och tack vare att husets olika moduler är färdigbyggda när de kommer till byggplatsen går monteringen snabbt och husen har ett skyddande tak från första dagen.

Våra hus byggs på en specialtillverkad krypgrund som också är industriellt tillverkad inomhus. Vi monterar alltid grunden på fast och tjälfri mark för att inte riskera sättningar eller sprickbildningar i gjutningen. För att skydda grunden mot markfukt har vi en tätande krypgrundsisolering, och som komplement till detta en effektiv avfuktare som garanterar en låg och jämn luftfuktighet i grunden, oavsett klimatet utanför.

Radon i trähus

Radon är en osynlig och luktfri gas som i för höga halter kan utgöra en hälsorisk. Höga halter av radon kan finnas i alla typer av hus - inte specifikt trähus. Radonet kommer antingen från marken som huset står på, från byggnadsmaterialet eller hushållsvattnet. Villor och småhus har ofta högre halter av radon än flerbostadshus eftersom de har mer markkontakt.

Läs mer om radon (Boverket.se) 

Trähus vs. betonghus, stenhus och tegelhus

Trähus är det vanligaste materialet bland svenska småhus, villor och fritidshus. Andra vanliga husmaterial är betong, sten och tegel. I tabellen nedan har vi jämfört de olika materialen utifrån några viktiga parametrar för att ge en översikt av fördelar och nackdelar med olika husmaterial.  

  Betonghus stenhus Tegelhus Trähus
Pris Hög Hög Medel Medel
Byggtid Långsam Långsam Medel Snabb
Hållbarhet / livslängd Hög Hög Hög Medel
Underhåll / skötsel Låg Låg Medel Medel
Miljöpåverkan Medel - hög Medel Medel Låg

Kostnad och pris

När det gäller byggkostnad och pris är trähus generellt ett billigare alternativ än betong- och stenhus. Det beror dels på en större tillgång till trä, dels på att det finns fler hustillverkare med effektiva produktions- och byggprocesser som sänker kostnaderna.

Läs mer: Vad kostar det att bygga hus

Byggtid

Det går snabbare att bygga ett hus med trästomme än ett hus vars stomme är av sten eller betong. Murade tegelhus går i regel lite snabbare att uppföra än betong- och stenhus, men har inte lika kort byggtid som trähus.

Hållbarhet och livslängd

Generellt räknar man på en längre livslängd på hus av sten, betong och tegel, jämfört med trähus. Trähus är å andra sidan enklare att bygga om och bygga till - och till och med flytta - vilket gör att även trähus kan ha en lång livslängd i flera olika faser.

Underhåll och skötsel

Trähus och tegelhus kräver lite mer underhåll jämfört med sten- och betonghus. Det är främst fasaden på trähus som behöver underhållas och målas om med jämna mellanrum.

Miljöpåverkan 

Trähus är det i särklass bästa alternativet ur ett miljöperspektiv. Dels för att trä är det enda materialet som är förnyelsebart och binder koldioxid, dels är det lättare än andra material vilket gör att det krävs mindre energi vid transporter och hantering. Betonghus har störst miljöpåverkan då tillverkningen av betong är energikrävande och genererar stora koldioxidutsläpp.

Välj rätt trähustillverkare

Det finns en uppsjö av hustillverkare som kan hjälpa dig att bygga ett trähus. Vilken du ska välja beror på allt från vilken typ av hus du vill bygga till hur mycket du vill göra själv eller om du vill köpa på totalentreprenad, liksom din budget och dina krav. 

Du som funderar på att köpa ett trähus från Älvsbyhus kan vara trygg med att du gör ett bra val: sedan starten har vi byggt mer än 45 000 hus åt våra kunder, och vi hamnar återkommande på topplaceringar i oberoende kundnöjdhetsundersökningar.  

Vårt produktionssätt med moduler som tillverkas i fabrik gör att vi kan bygga snabbare än många andra som jobbar med platta på mark och släta väggblock eller byggvirke. Snickeritiden på byggarbetsplatsen är inte mer än några veckor lång, och det gör att arbetskostnaden hålls nere och våra trähus blir väldigt prisvärda.

Läs mer: Bygga hus - allt du behöver veta 

FAQ - Vanliga frågor och svar om trähus

Hur länge håller ett trähus?

Ett trähus kan bli flera hundra år gammalt med rätt skötsel och förutsättningar. Själva fasaden på ett trähus har en kortare livslängd, räkna med cirka 40 år, innan den kan behöva bytas ut eller repareras.

Hur mycket rör sig ett trähus?

Alla byggmaterial rör sig lite över årstiderna när temperaturen och luftfuktigheten förändras. Under sommaren, när luften är varm och innehåller mer fukt, sväller material. På vintern, när luften är kallare och torrare, krymper de lite.

Hur mycket trähus rör sig beror till stor del på vilken fuktkvot som virket som huset byggs på har. Seriösa hustillverkare följer alltid de krav och produktstandarder som finns för att minimera rörelse i trähus.

Hur ofta ska man måla trähus?

Normalt krävs ommålning av trähus vart 10-15 år. Längden beror på vilket underhåll som gjorts, hur utsatt huset är för väder och vind, samt kvaliteten på färgen som huset målats med.

Kan man putsa ett trähus?

Ja, det är möjligt att putsa eller mura en fasad på ett trähus.

Kan man tvätta trähus med högtryckstvätt?

Vi rekommenderar inte att du tvättar trähus med en vanlig högtryckstvätt. Det hårda trycket kan göra att färgen lossnar och i värsta fall att träet får skador och börjar flisa sig.

Hur kallt kan man ha i ett trähus?

Själva träet och huskonstruktionen köldtålig, men man bör alltid ha en inomhustemperatur på minst 15 grader för att vara säker på att vattenledningar inte ska riskera att frysa vid köldknäppar.

Binder trähus koldioxid?

Ja, träd som växer binder koldioxid, som sedan fortsätter vara inlagrad i byggnaden. Ett trähus kan faktiskt binda koldioxid i över hundra år!

Är trähus brandsäkra?

Ja, trähus är brandsäkra. Det ställs samma krav på brandsäkerhet på trähus som hus tillverkade av andra material. Ur brandsäkerhetssynpunkt är trähus bra då trä brinner på ett kontrollerat och känt sätt. Dessutom behåller träet sin bärkraft under relativt lång tid vid en brand.

Undrar du något?

Vi finns här för att svara på dina frågor eller funderingar.

Beställ vår huskatalog

Helt utan kostnad

Oj då!

Ett oväntat fel har inträffat. Ladda om sidan