5 fördelar med att bygga trähus

Trä eller sten. Sten eller trä. Så snart du bestämt dig för att bygga hus börjar besluten rada upp sig. Ett av de första och kanske största – i vilket material ska jag bygga? Vi listar fem fördelar med att bygga ditt hus i trä.

1. Hälsosamt

Vi mår bättre i trähus. Ett treårigt europeiskt forskningsprojekt har visat att vi mår bättre både fysiskt och psykiskt av att vistas i miljöer med trä. Det är inte bara träd i naturen som ger en positiv effekt, även trä i byggnader, möbler och på väggar gör oss gott.

2. Brandsäkert

Brandsäkert? Trä!? Jo, du läser rätt. Trä brinner visserligen, men numera ställs samma krav på brandsäkerhet för trähus och trästommar som för andra hus. Trä brinner dessutom på ett kontrollerat och känt sätt, och även vid en brand behåller trä sin bärkraft under lång tid.

3. Miljövänligt

Trähus binder koldioxid, vilket är bra för miljön. Dessutom är trä ett förnyelsebart material som ingår i ett naturligt kretslopp. När du bygger med Älvsbyhus börjar arbetet redan i skogen. Vår leverantör Sveaskog garanterar genom sin FSC-märkning att skogen brukas på ett ansvarsfullt och hållbart sätt – både miljömässigt och ekonomiskt. Älvsbyhus sätt att bygga i fabriker, skyddade från väder och vind, gör att vi har minimalt med spill jämfört med ett konventionellt byggområde. Det spill som faktiskt uppstår återanvänds för uppvärmning.

4. Det går undan

Att bygga ett hus med trästomme går fortare jämfört med ett hus i sten eller betong. Älvsbyhus produktionssätt med moduler som görs i ordning i fabrik gör dessutom att vi kan bygga ännu snabbare än många andra som jobbar med platta på mark och släta väggblock eller byggvirke. Med Älvsbyhus är snickeritiden på byggarbetsplatsen inte mer än några veckor lång. Det gör att arbetskostnaderna kan hållas nere och gör våra trähus till ett väldigt prisvärt alternativ.

5. Snyggt och lättjobbat

Det är ändå nånting med ett trähus. Till vissa delar kan det nog tillskrivas nostalgi då det är ett husmaterial med en lång tradition i Sverige. Men ett åldrande trähus är också väldigt vackert. Ändrade planlösningar, upptagning för nya dörrar och fönster blir också ett mindre projekt än att göra samma ingrepp i ett stenhus.

Undrar du något?

Vi finns här för att svara på dina frågor eller funderingar.

Beställ vår huskatalog

Helt utan kostnad

Oj då!

Ett oväntat fel har inträffat. Ladda om sidan