Publicerad 5 maj 2022
Uppdaterad 5 maj 2022

Vad kostar det att bygga hus?

Vad kostar det att bygga ett nytt hus? Vad är det som kostar och hur håller man nere kostnaderna? Och hur bygger man ett billigt hus? I den här artikeln svarar vi på dessa frågor och några till, dessutom ger vi våra bästa råd för att bygga ett billigt och prisvärt hus, utan att kompromissa med kvalitet och säkerhet.

Att bygga hus är ett omfattande projekt, oavsett om det är en villa för permanentboende, ett fritidshus eller en enklare sommarstuga. Den slutliga totalkostnaden för huset är inte samma som priset på huset utan påverkas av en mängd olika faktorer som; val av hustyp, tomt, entreprenadform för att nämna några. Det kan lätt kännas omöjligt att få en överblick av den totala kostnaden för hela projektet. Av den anledningen har vi gjort den här guiden där vi går igenom alla kostnader som ingår i ett husbygge och reder ut vilka val du kan göra för att hålla nere kostnaderna och bygga ett så billigt hus som möjligt. Häng med!

Är du bara intresserad av priset?  Här hittar du priser på alla våra husmodeller.

Innehåll

 • Budget - Första steget mot ett nytt hus
 • Kostnader för husbygget
 • Kostnader för tomt och markarbete
 • Övriga kostnader - Bygglov, tillstånd och försäkringar
 • Bygga hus billigt - Tips & prisexempel

Budget - första steget mot ett nytt hus

Det kan låta tråkigt men att börja med att bestämma en budget är det första steget till ett kostnadseffektivt husbygge. Ett bra råd är att börja med de stora övergripande posterna och bryta ner dem i mindre delar för att inte missa några detaljer.

Följ vår steg-för-steg-guide för en enkel process:

 1. Räkna ut dina ekonomiska ramar
  Börja med att se över dina ekonomiska förutsättningar: Hur mycket kan du lägga in som kontantinsats? Hur stort lån kan du ta, givet olika räntor och låneupplägg? Att ha en ungefärlig summa för vad huset får kosta gör det enklare att prioritera i kommande steg.
 2. Specificera dina behov
  Lista vad som är viktigast för dig när det kommer till din nya bostad eller fritidshus. Det kan vara läget, utseende på tomten, husets storlek eller funktion. Skriv också ner vad som inte är lika viktigt för dig, så att du kan dra ner på rätt saker om det behövs. Fundera gärna på om det är något som är viktigt för dig, men som inte behöver vara klart på en gång.
 3. Strukturera budgeten
  Budgeten för ett nybyggt hus kan delas upp i tre övergripande poster:
  • Kostnader för husbygge
  • Kostnader för tomt och markarbete
  • Övriga kostnader, t ex bygglov, tillstånd och försäkringar
  Under varje avsnitt ingår många större och mindre utgiftsposter. Läs mer under respektive avsnitt för att bedöma vilka poster som du behöver ha med i din budget, och dubbelkolla att du inte missar några viktiga delar.
 4. Fyll i och uppdatera budgeten
  Börja med att fylla i de kostnader du har koll på: kanske har du en tomt i åtanke, eller så kanske du redan har bestämt dig för en särskild hustyp och fått pris för det?

  Därefter går du igenom post för post för att göra en uppskattning. Tänk på att vissa kostnader är fasta, medan du kan påverka andra. Markera de poster som du kan påverka för att enklare kunna justera budgeten framöver.
Snabbguide: Välja bank vid husbygge

Att bygga nytt hus är en stor investering och valet av bank kan ha stor påverkan på projektets ekonomi. Boka därför möten med flera olika banker och jämför deras olika erbjudanden, räntor och krav. Om du köper hus via en hustillverkare är det bra att kolla deras rekommendationer: de kan ofta erbjuda förmånliga paketlösningar för lån och försäkringar via de banker som de samarbetar med.Den vanligaste låneformen vid nybygge av hus är ett Byggnadskreditiv. Då lånar banken ut pengarna efterhand som fakturorna för husbygget kommer in. Du betalar en fast engångskostnad samt ränta för beloppet du har använt. När huset är slutbesiktigat omvandlas byggnadskreditivet till ett bolån.

Tänk på att ta kontakt med banker i ett tidigt skede, så att du vet hur mycket pengar ni har möjlighet att låna.


Förmånligt lån när du köper Älvsbyhus!
Älvsbyhus har förmånliga lån- och betalningsvillkor som bland annat innebär att du betalar huset först efter godkänd slutbesikting. Här kan du läsa mer om Älvsbyhus låneupplägg.

Kostnader för husbygget - största delen av totala kostnaden

Själva huset står oftast för den allra största delen av kostnaden när man bygger nytt. Här finns det mycket pengar att spara genom att välja standardiserade alternativ eller göra delar av arbetet själv.

Det första man behöver göra är att välja entreprenadform, hur huset ska byggas: ska du projektleda och göra delar av husbygget själv och bara ta hjälp av de specialister som behövs, tex arkitekt, bygg- och entreprenadfirmor, eller ska du köpa ett hus via en hustillverkare som sköter hela eller delar av projektledningen och husbygget?

Snabbguide: entreprenadformer
 • Totalentreprenad / nyckelfärdigt hus
  Passar dig som vill ha ett inflyttningsklart hus utan att själv vara inblandad i byggprocessen. Innebär att du skriver kontrakt med en hustillverkare som sköter kontakten med byggentreprenörer och övriga inblandade. 

  När du bygger nytt hus med Älvsbyhus så är det alltid med totalentreprenad. 
 • Generalentreprenad eller utförandeentreprenad 
  För dig som vill kunna välja byggentreprenad. Innebär att du tecknar två separata avtal: ett med husleverantören som levererar husmaterialet och ett med en byggfirma som sköter byggandet och koordinerar övriga entreprenadtjänster.
 • Delad entreprenad
  För dig som vill göra delar av husbygget själv, eller vill lägga tid på att detaljstyra bygget. Innebär att du tecknar avtal med hustillverkaren för leverans av husmaterialet samt separata avtal med övriga entreprenörer som du vill anlita. 

  Läs mer:  Välj rätt entreprenadform

Viktiga kostnadsposter vid husbygge

Beroende på om du kommer att bygga ditt hus själv eller köpa ett mer färdigt paket via en hustillverkare så varierar budgetposterna. Men oavsett upplägg så ingår dessa kostnader i ett husbygge, oavsett om de är inbakade i husleverantörens priser eller om du bygger hus själv och upphandlar alla delar separat:

Arkitektarvode:

 • Arvode till arkitekt för A-ritning (arkitektritning)
 • Arvode för bygglovsritningar
 • Övriga kostnader om du anlitar arkitekten för fler delar som t.ex. projektledning

Materialkostnader: 

 • Allt som behövs för själva husbygget, som husgrund, stomme, tak, golv, fasad, inner- och ytterväggar, dörrar, fönster, foder, etc
 • Material för VVS, el och andra anslutningar
 • Tapeter och målarfärg (inomhus) + skyddsfärg (utomhus)

Bygg- och entreprenadkostnader:

 • Kostnader för bygg, installation och alla moment som du inte kan eller vill utföra själv.

Fast inredning: 

 • Köksinredning, som vitvaror, bänkskivor, skåp, kakel, osv
 • Badrumsinredning, som toalett, dusch, badkar, blandare, kakel, klinker, osv
 • Garderober

Hyra eller köp av utrustning

 • Utrustning som krävs för bygget, exempelvis: maskiner, byggnadsställningar, containers, etc som behövs för husbygget.
TIPS: Så håller du ner kostnaderna för själva huset
 1. Håll det enkelt.
  Prioritera byggnadskonstruktion och funktion före snygga speciallösningar för att hålla nere kostnaderna. De billigaste husmodellerna från husleverantörer har funktionella lösningar och standardiserade materialval.
 2. Jämför priser.
  Ta in och jämför offerter mellan olika hustillverkare och olika entreprenörer innan du gör ditt val. Se till att offerterna är likvärdiga så att du kan göra en relevant jämförelse. Dubbelkolla även att offerterna är heltäckande för det arbete som ska göras, och att det inte tillkommer dolda kostnader i efterhand.
 3. Gör delar av jobbet själv.
  Arbetskostnaden är en stor del av bygget, så om du har kunskap och tid för att göra vissa delar själv finns det pengar att spara. Men underskatta in den tid som kommer att krävas.
 4. Bygg rätt hustyp.
  Markarbete kan lätt dra iväg kostnadsmässigt, därför är det ofta mer kostnadseffektivt att bygga hus på höjden. Räknat per kvadratmeter boyta är det normalt billigare att bygga 1,5-planshus jämfört med 1-planshus.
 5. Identifiera de stora kostnadsposterna som kan minskas.
  De dyraste utrymmena i huset är i regel badrum, kök och våtutrymmen. Du kan sänka kostnaderna genom att ha färre eller mindre badrum, men också genom att välja billigare material och ytskikt.

Kostnader för tomt och markarbete

Priset för en tomt varierar såklart stort, beroende på läge, storlek och tomtens skick och förutsättningar. Men lägsta tomtpris behöver inte betyda billigast tomt: en slät och plan tomt där det direkt går att gjuta grund är kanske dyrare, men innebär i gengäld lägre berednings- och byggkostnader.

Förutom kostnaden för tomten är det viktigt att ta med dessa parametrar i din budget:

Kostnad för infrastruktur och anslutningar

Anslutningar av el, vatten och avlopp är nödvändiga. På vissa tomter är anslutningar förberedda vid tomtgränsen, då behöver du bara ta med kostnaden från anslutningspukten till själva huset. Om det inte finns någon anslutning behöver du kontakta respektive leverantör för att få pris på att dra fram det till tomten och anslutning till huset. Glöm inte att också se över möjligheterna och kostnaderna för att dra in fiber.

Markberedning och grundläggningsarbeten

En del tomter är i princip byggbara direkt, medan andra tomter kräver mer omfattande markarbete i form av fällning av träd, schaktning, sprängning eller pålning för att tomten ska bli byggbar. Om du är osäker på markförhållandena är det bra att rådfråga en lokal mark- och anläggningsfirma eller göra en geoteknisk undersökning.

Tänk också på att avsätta budget för att ställa iordning tomten efteråt: att lägga gräsmatta, grus eller plattor på hela eller delar av tomten kostar en del. De vanligaste posterna för att ställa iordning tomten är:

Finplanering:

Jämna till tomten och förbereda för plantering, altan och stenläggning.

Trädgårdsanläggning:

Gräsmatta och växter samt jord, marksten, osv.

Plattsättning/stenläggning/asfaltering:

Av uppfart och andra ytor.

Bygge av altan, carport, garage:

Som inte ingår i själva huset.

Pantbrev och lagfartsavgift

 • Kostnaden för pantbrev är 2 % av pantbrevets belopp.
  Pantbrev är bankens säkerhet för de pengar du behöver låna för husköpet. Om du inte kan kan betala dina lån kan banken kräva att du säljer huset för att få tillbaka pengarna.
 • Kostnaden för lagfart är 1,5 % av köpeskillingen.
  Lagfarten är ett bevis på att det är du som äger fastigheten. Ansökan om lagfart ska göras till Lantmäteriet inom tre månader efter det att köpet ägt rum.

Gatubyggnadskostnad

Om du köper en tomt av en privatperson kan du behöva betala så kallad gatuavgift till kommunen. Den ligger på mellan cirka 35 000 - 50 000 kronor, och måste betalas innan du kan få bygglov.

Tips! så kan du hålla ned kostnaderna för tomt och markarbete
 • Jämför olika alternativ.
  Ju mer centralt en tomt ligger, desto dyrare prislapp. Det är därför värt att titta på flera olika alternativ, och jämföra kostnad, skick och läge. 
 • Gör inte för stora ingrepp. 
  Håll nere kostnaderna för markarbete genom att anpassa husets utformning och placering till tomtens förutsättningar och inte tvärtom. 
 • Ta hjälp av kontakter.
  Känner du någon som jobbar med markberedning eller infrastruktur? Förvänta dig inte att få gratis hjälp, men ställ frågan om de kan lämna ett bättre kostnadsförslag eller ge dig insikt i vad som är rimligt att betala och eventuella fallgropar att undvika. 

Övriga kostnader: Bygglov, tillstånd och försäkringar

Förutom de uppenbara kostnaderna som är kopplade till mark- och husköp tillkommer en rad övriga kostnader, flera kopplade till svenska lagar och regler.

Kolla igenom denna lista för att inte glömma några viktiga poster när du gör din budget:

Bygglovsavgift och andra kommunala avgifter

För att få starta ditt husbygge krävs bygglov. Du ansöker om det hos byggnadsnämnden i din kommun. Bygglovsavgiften varierar beroende på storleken på byggnaden, och även mellan olika kommuner. Många kommuner tar ut en extra avgift om bygglovsansökan avviker från detaljplanens bestämmelser, därför är det viktigt att kontrollera vad som gäller i din kommun.

Om du bygger ett eget hus ska du inte glömma kostnaden för framtagning av bygglovsritningar med hjälp av en arkitekt. 

Arvode till kontrollansvarig

För alla byggen som kräver bygglov ska en kontrollansvarig utses. Den kontrollansvariges uppgift är att assistera byggherren och se till att samtliga kontroller utförs enligt kraven i den svenska bygglagstiftningen. I bygglovsansökan ska den kontrollansvarige anges. Arvodet till kontrollansvarig varierar beroende på byggets storlek och komplexitet, men också kunskapen hos byggherren, övriga hantverkare och konsulter.

Rivning + Rivningslov

Om tomten har en befintlig byggnad som behöver rivas så tillkommer kostnader för det: dels behöver du ansöka om rivningslov hos kommunen, dels eventuella kostnader för att genomföra rivningen.

Försäkringar

Det är viktigt att försäkra huset redan innan bygget. Det finns flera olika försäkringar mot olika typer av fel och problem som kan uppstå i samband med husbygget, en del tecknar du som husägare direkt, medan andra tecknas via din entreprenör.

Obligatoriska försäkringar är:

 • Byggfelsförsäkring - tecknas av dig som husägare
 • Allriskförsäkring samt ansvarsförsäkring - de tecknas vanligen av entreprenören som ska utföra arbetet
 • Färdigställandeförsäkring - skyddar dig om en leverantör eller entreprenör hamnar på obestånd och inte kan fullgöra sitt åtagande. Tecknas ofta av entreprenören.

Dessutom finns flera frivilliga försäkringar som kan ge en extra trygghet vid husbygge:

 • Byggförsäkring - täcker upp faktiska skador i samband med byggnationen, exempelvis stöld eller brand.
 • Villaförsäkring - kan tecknas redan när huset börjar byggas, där ingår rättsskydd och ansvarsskydd.
 • Olycksfallsförsäkring - till dig och eventuella familjemedlemmar som vistas på byggarbetsplatsen.

Slutbesiktning

När huset är färdigbyggt, och innan du får flytta in, behöver en slutbesiktning göras. Du anlitar själv en besiktningsman och arvodet varierar beroende på husets storlek, modell, byggteknik, etc.

Buffert

Lägg in en buffert för oförutsedda utgifter. Mycket kan hända när du ska bygga hus som gör att det blir dyrare än du tänkt från början.  

Bygga hus billigt - Tips & prisexempel

Statistik från Byggstart.se visar att nybyggda hus med ordinär standard och storlek ofta slutar på ett kvadratmeterpris runt 22 500 kronor. De billigaste projekten kan komma ner till 17 500 kronor per kvadratmeter. De projekten har i regel en enklare standard och består till stor del av baslösningar när det gäller utformning och inredning. 

Billigare att bygga själv eller anlita en hustillverkare? 

Har man kunskapen och tiden att lägga på att själv projektleda och bygga ett enklare hus av lösvirke så är det ett billigt alternativ. Men att köpa ett standardiserat trähus från en hustillverkare är också ett kostnadseffektivt alternativ, som dessutom inte kräver din tid och arbetsinsats.

Många gånger är det olika speciallösningar och avvikelser från standarder som gör att kostnaderna drar iväg. Det absolut billigaste att bygga är ett enkelt fyrkantigt hus, ju mer vinklar och fler fönster och dörrar liksom andra speciallösningar, desto dyrare blir det - oavsett om man bygger huset själv eller köper från en hustillverkare.

Läs mer: Varför du ska välja Älvsbyhus som hustillverkare och husleverantör

Marknadens mest prisvärda hus 

För dig som vill ha ett prisvärt nyckelfärdigt hus med totalentreprenad är Älvsbyhus ett bra val. Vi har utvecklat, tillverkat och monterat mer än 45 000 hus och har under åren optimerat tillverkningsprocessen för att leverera en hög och jämn kvalitet till ett så lågt pris som möjligt. Dessutom har våra hus bland marknadens allra lägsta driftskostnader vilket är bra för dig som söker ett billigt boende. 

Många kunder blir förvånade över den stora prisskillnaden mellan Älvsbyhus och andra hustillverkare. Det är inte ovanligt att kunder sparar flera hundratusentals kronor genom att välja Älvsbyhus.

Läs mer:Så resonerade familjen Kemi i Gällivare när de byggde sitt nya hus

Bygg Älvsbyhus billigaste hus

Husmodellen Lasse är Älvsbyhus billigaste hus. Det är ett yteffektivt, charmigt och smart planerat 1.5-planshus med 2-4 rum och kök, tvättstuga samt badrum med möjlighet till bastu. Boytan är 63 kvadratmeter på markplan samt ytterligare 33 kvadratmeter på den inredningsbara övervåningen. Lasse är den perfekta husmodellen för dig som har en liten tomt i stadsmiljö eller vill bygga ett fritidshus. Dessutom funkar det också bra som parhus om man vill få in två hus på en begränsad tomt.

Grundpriset för Lasse är från 1 500 660 kronor.

Läs mer: Se huspriser för ditt län 

Fler prisvärda husmodeller från Älvsbyhus 

Jämför priser mellan hustillverkare

För dig som vill köpa hus via en hustillverkare och göra en bra affär är det viktigt att noga jämföra priser och vad som ingår i husköpet hos de olika hustillverkarna. Även om man väljer att köpa ett nyckelfärdigt hus kan det vara stora skillnader i vad som ingår i priset. 

I en tidigare artikel om vad man ska tänka på när man väljer hustillverkare har vi gjort en checklista för att jämföra priser mellan hustillverkare och hitta det bästa/billigaste alternativet för dig. Här kommer en kortfattad version:

 • Gör en budget
  När du vet ungefär vad du har råd att lägga på ett hus, är det lättare att välja bland hustillverkare och husmodeller.

 • Jämför rätt pris
  För att kunna göra en rättvis prisjämförelse bör du inte bara jämföra hustillverkarna grundpris, utan också vad de olika tillval som du vill göra kostar hos de olika hustillverkarna.

 • Glöm inte kringtjänsterna
  Det är många kringtjänster som också läggs på den totala kostnaden för ett nybyggt hus. Se till att ha med alla delar i budgeten, och jämför vad som ingår hos respektive hustillverkare.

 • Granska upplägg för finansiering, byggnadskreditiv och betalningsvillkor
  De allra flesta som köper ett nybyggt hus måste ta banklån för att finansiera kostnaden, ofta i form av ett byggnadskreditiv. Jämför tillverkarnas olika finansieringsalternativ och betalningsvillkor.

 • Jämför driftskostnader
  Glöm inte att också räkna på - och jämföra - driftskostnaderna för det nya huset.

 • Jämför garantitid
  Om du har en kort garantitid är risken större att du tvingas stå för reparationskostnader efter bara några år, vilket kan bli en långsiktigt dyr affär. Jämför därför alltid garantivillkoren som de olika hustillverkarna erbjuder.

  Älvsbyhus har alltid 10 års byggfelsförsäkring samt 2 års garanti för fel i själva leveransen. Läs mer om Älvsbyhus fördelar, villkor och garantier.

Undrar du något?

Vi finns här för att svara på dina frågor eller funderingar.

Beställ vår huskatalog

Helt utan kostnad

Oj då!

Ett oväntat fel har inträffat. Ladda om sidan