Publicerad 13 september 2021
Uppdaterad 27 juni 2022

Rekordförsäljning med 245 sålda hus på 10 dygn

Älvsbyhus har varit Sveriges största småhustillverkare 21 år i följd. Efter en stark försäljning hela 2021 så avslutades augusti månad med en rekordförsäljning som bolaget aldrig varit med om tidigare. Under tio dygn såldes 245 hus.

– Att sälja så många småhus på så kort tid har jag som VD eller bolaget som sådant aldrig varit med om. Intresset för att bo i småhus är rekordstort och det roligaste är att vi idag har ett så konkurrenskraftigt pris att det går att bygga ett Älvsbyhus även på mindre orter och lite utanför själva tätorten där det tidigare var svårt att få banklån, berättar Älvsbyhus vd Kent Johansson och fortsätter

– Det är fortfarande brist på villatomter i närheten av våra större städer men med ett ökat intresse för att bo tryggt och lugnt i egen villa så ser vi att människor idag i större utsträckning flyttar ut till mindre orter och ja, rent "ut i skogen". Många är de fritidshus och fritidshustomter som det idag byggs villor för permanentboende på.

Älvsbyhus har alltid erbjudit fasta priser och det här är något som företaget även fortsättningsvis garanterar sina kunder.

– Vårt fasta garanterade pris har alltid varit Älvsbyhus signum och det fortsätter vi med. Vi håller de priser som vi avtalat med våra kunder utan indexuppräkning eller omförhandlingar för det ska vara tryggt att välja ett Älvsbyhus. Med eget sågverk så påverkas inte vi på samma sätt som våra kollegor av de chockprishöjningar på färdiga träprodukter som nu aviseras.

Kent Johansson berättar vidare att det är lite av en utmaning att möta en kraftig efterfrågan med ökad produktion då man inte vill tumma på kvaliteten. Under coronapandemin har Älvsbyhus dessutom drabbats av ökad sjukfrånvaro i sina fabriker men nu jobbar man hårt för att hålla nere leveranstiderna till kunderna.

– Ingenting kan göra mig mera glad än en rekordförsäljning som garanterar säkrad och ökad sysselsättning på de orter vi är verksamma. Men det är också en utmaning att kunna möta en kraftigt ökad efterfrågan med ökad produktion. Även om vi sedan två år tillbaka har vridit upp produktionen så mycket vi vågar utan att tumma på kvalitén så kommer vi få leva med ökade leveranstider. Det handlar både om svallvågorna efter coronan med ökad sjukfrånvaro och VAB i våra fabriker men också om en utmaning i leverantörsleden med leveranser och kraftiga prishöjningar.

21 år i följd har Älvsbyhus varit landets största småhustillverkare och redan nu verkar man kunna räkna in det 22:a året.

– Vår vision är att ha marknadens nöjdaste kunder och vara det mest kända varumärket i branschen. Mycket tyder på att 2021 kan bli första året då vi uppnår båda de målen. Att vi dessutom redan nu verkar kunna räkna in ett 22:a år största småhustillverkare är bara en ren bonus, avslutar Kent Johansson.

Fler nyheter

Nyhet

6 oktober 2023

Vi bygger hus. Ni skapar minnen.

Läs nyhet
Nyhet

25 augusti 2023

Bygg ditt Älvsbyhus på grannens tomt

Läs nyhet
Nyhet

9 februari 2023

Älvsbyhus levererar på topp i kundnöjdhet

Läs nyhet

Undrar du något?

Vi finns här för att svara på dina frågor eller funderingar.

Beställ vår huskatalog

Helt utan kostnad

Oj då!

Ett oväntat fel har inträffat. Ladda om sidan