Publicerad 3 juni 2022
Uppdaterad 3 juni 2022

Sponsring

Vi på Älvsbyhus brinner för miljö, idrott och kultur – viktiga saker för att människor ska må bra och kunna utvecklas. Behöver ni sponsring till er klubb eller förening? Ett evenemang, ett långsiktigt sponsoråtagande eller kanske för att ni ska kunna utveckla verksamheten? Maila din ansökan till marknadsavdelningen@alvsbyhus.se så återkommer vi så snart vi haft möjlighet att se över din ansökan.

Älvsbyhus sponsringspolicy

För oss är det självklart att all vår sponsorverksamhet följer våra värderingar och vårt ansvarsfulla agerande för miljön, medarbetare, leverantörer, kunder, allmänhet och självklart kommande generationer. Sedan våren 2018 är vi FairPay–certifierade genom stiftelsen FairPay, vilket innebär att vi arbetar för att våra sponsringspengar ska fördelas jämställt. För oss är det en viktig del i arbetet för ett jämställt samhälle där alla människor får lika förutsättningar att utvecklas, oavsett kön. 

Älvsbyhus sponsring ska:

  • vara inom miljö, idrott, humansponsring (barn och ungdomar) eller kultur.
  • vara jämställt fördelat samt bidra till en jämställd utveckling av samhället. 
  • ge möjlighet till möten med kunder och allmänhet.
  • stärka lokalsamhällena där Älvsbyhus har verksamhet.

Älvsbyhus undviker att sponsra:

  • politiska eller religiösa organisationer.
  • aktiviteter som strider mot Älvsbyhus värderingar.
  • aktiviteter som kan väcka anstöt eller uppfattas som oetiska eller generera badwill.
  • projekt som kan påverka annan sponsring negativt.

Ansökningsperioder

Vi tar löpande emot sponsringsansökningar här på vår webbplats och behandlar dem löpande med cirka 12 veckors handläggningstid.

PR och marknadsföring

Vi vill gärna att fler får kännedom om vad ni gör och hur vårt bidrag gör skillnad hos er. Därför har vi ambitionen, och förbehåller oss rätten, att berätta i våra kanaler om er verksamhet, vad ni gör och vad ni vill.

Undrar du något?

Vi finns här för att svara på dina frågor eller funderingar.

Beställ vår huskatalog

Helt utan kostnad

Oj då!

Ett oväntat fel har inträffat. Ladda om sidan