Hoppa till innehåll

Älvsbyhusprocessen

Under mer än 50 år har Älvsbyhus utvecklat en unik byggprocess. Redan i skogen väljs träden för respektive del till huset.
– Vi har optimerat en kontrollerad process som säkerställer kvalitén och en effektiv process som gör marknadens mest konkurrenskraftiga pris möjligt. Ett smartare val, helt enkelt, säger Kent Johansson, vd, Älvsbyhus.

En unik industriell byggprocess är hemligheten bakom succésagan Älvsbyhus och den starka positionen som Sveriges största småhustillverkare. Resultatet av mer än 50 år av utveckling och optimering av byggprocessen. Steg för steg, från urvalet av skog till hur husen monteras på plats. Varje del har om och om igen optimerats, utvecklats, och fått sin egen kvalitetssäkrade lösning.

I dag har Älvsbyhus en unik byggprocess som ger en exceptionell möjlighet till kontroll av kvalitet och effektiv leverans både sett till kostnad och tid.

Kent Johansson, vd, Älvsbyhus:

– Det är frukten av ett hårt och fokuserat arbete över decennier för att hela tiden söka nya lösningar som effektiviserar och rationaliserar processen. Det är det här arbetet som gör det möjligt för oss att bygga våra hus till marknadens mest konkurrenskraftiga pris, utan avkall på kvalitet, tvärtom kan vi ha en unik kvalitetskontroll under hela flödet.

Certifierat skogsbruk

Från trädet i skogen till nyckelfärdigt hus, hur då? Låt oss börja nysta i svaret på den frågeställningen i just skogen.

Johansson:
– Tillsammans med Sveaskog och deras certifierade skogsbruk så säkerställer vi redan i skogen att de förnyelsebara råvarorna – träden – vi använder ersätts med nyplanterade. Sveaskog bedriver ett  ansvarstagande skogsbruk som tar hänsyn till den biologiska mångfalden där vi tar ut skog, de är certifierade enligt ISO 14001 och har FSC spårbarhetscertifikat och en strikt uppförandekod.

Med andra ord, en trygg partner.

– Det faktum att vi väljer stockarna till våra hus redan från rot, med längd och kvalitet, gör att vi kan säkerställa hög kvalitet redan från start. Vi vet helt enkelt  vilka detaljer vi ska bygga av stockarna när de sedan kommer till vårt sågverk. Och genom att vi avverkar i gran i närområdet så håller vi också nere miljöpåverkan via korta transporter.

Nyckelfaktorer:

 • Sveaskogs certifierade skogsbruk är en garant.
 • Den skog som fälls återplanteras.
 • Väljer virke redan på rot, vilket garanterar kvalitet.
 • Korta transporter, liten miljöpåverkan.
 • Inget spill i sågverket.

Genom att äga ett eget sågverk kan Älvsbyhus säkerställa och optimera uttaget av varje stock som levereras.

Mikael Olofsson, såg- och betongchef, Älvsbyhus:

– Det är här vi sönderdelar stocken i olika anpassade dimensioner och ser till att vi får ett optimalt sågutbyte av hela stocken. Rätt kvalité på rätt plats. De delar som lämpar sig för tufft uteklimat nyttjas för yttre delar av huset och de av enklare kvalité i delar som inte utsätts för samma påverkan.

– Vi strävar efter noll spill i produktionen, vi använder allt, från minsta kloss till restprodukterna som vi gör energi av. Spån och bark går till värmeverk för produktion av el och värme, det värmer i sin tur upp de villor vi byggt i Älvsbyn och vår egen fabrik.

En del kutterspån går också till lokala bönder och till pelletsproduktion. Ägandet och helhetskontrollen ger med andra ord en effektivitet utifrån både hållbarhet och ekonomi att Älvsbyhus kan omhänderta hela processen i sågverket.

Ett faktum som optimerar processen är dessutom att sågverket ligger intill fabriken i Älvsbyn. Inga ytterligare transporter av virket behövs alltså.

Olofsson:

– Vårt sågverk kan i direkt anslutning till fabriken i Älvsbyn serva oss med färdiga komponenter. Vi får rätt del på rätt plats, direkt, utifrån mått och kvalité, vilket ger enorma fördelar för slutresultatet. Även på andra fabriksorter optimerar vi nära lösningar och effektiva transporter.

Nyckelfaktorer:

 • Optimerar kvalitetsmässigt uttaget ur varje stock, rätt kvalité till rätt delar.
 • Inget spill, restprodukter blir energi som värmer villor och fabrik.
 • Säkerställer själva en kostnadseffektiv process som ger lägre kostnader.

Torr kontrollerad miljö

I fabriken har Älvsbyhus en helt kontrollerad, torr, miljö – helt väderoberoende – där företaget kan säkerställa att husen byggs under optimala förutsättningar.

Thomas Lantto, fabrikschef Älvsbyn, Älvsbyhus:

– Det ger en grundläggande garanti för god kvalitet i jämförelse med till exempel lösvirkeshus som byggs på plats utsatt för väder och vind. Allt virke och annat material är därmed i bästa möjliga kondition när det byggs samman inomhus i vår fabrik.

– Via vår rationella byggprocess startas arbetet via flera parallella produktionslinjer, vilket innebär att arbetet påbörjas på flera linjer samtidigt, väggar, stomme, takstolar. De olika delarna monteras sedan i moduler, sektioner. Hela huset byggs parallellt vilket kortar produktionstiden.

– Och, inte minst viktigt, gör det möjligt för oss att kontrollera och beräkna produktionstiden och vår leverans till dig. Därefter går hantverkare in och kompletterar med att montera kök och badrum, el och förbereda VVS. Allt för att varje modul ska vara så färdig som möjligt tills huset monteras på köparens tomt.

Fasar ut kemikalier

Plåtdetaljer till fönster och ventilation med mera tillverkas i Älvsbyhus egen plåtverkstad och monteras, vilket garanterar att de delarna är anpassade och kvalitetssäkrade.

– I vårt arbete jobbar vi också med att fasa ut kemikalier och hela tiden välja de material och processer som är bäst för både miljön och husköparen, berättar Lantto.

Som avslutning innan hussektionerna lämnar fabriken kompletteras de med vitvaror och delvis egentillverkad inredning för kök från eget snickeri som sedan skall monteras på plats. Därefter ”paketeras” de torrt – plastas och sätts under presenning – och lyfts på på plats på trailers. Allt detta sammantaget bygger på en rationell byggprocess som förfinats över decennier som möjliggör att vi kan – utan avkall på kvalitet – garantera marknadens mest konkurrenskraftiga pris.

Nyckelfaktorer:

 • Husmodulerna byggs i torr och kontrollerad miljö.
 • Olika delar av huset byggs parallellt vilket förkortar tiden.
 • Älvsbyhus gör egna plåtdetaljer och ventilation anpassade till husen.
 • Köksinredning tillverkas i eget snickeri för att det är kostnadseffektivare än att köpa in.
 • Ingenjörer har förfinat processen under över 50 år.
 • Genom att Älvsbyhus kan kontrollera hela processen kan de garantera kvalitén.
 • Effektiv process leder till marknadens konkurrenskraftigaste pris.

Allt i en leverans

Huset levereras samlat, allt i samma leverans direkt till tomten där det ska monteras.

Benjamin Blomquist, transportchef, Älvsbyhus:

– Fördelarna är självklara, dels slipper du dussinet olika leverantörer som ska synkroniseras, dels slipper vi alla dessa transporters miljöpåverkan. Allt kommer i en leverans, med minsta möjliga miljöpåverkan.

– Vi tar också det självklara helhetsansvaret för att säkerställa att allt som ska vara på plats är på plats när huset ska monteras. Vilket minimerar risken för onödiga förseningar i monteringen av huset. Älvsbyhus jobbar hårt för att säkerställa att alla leveranser går med fulla lass, att det transporteras så lite ”luft” som möjligt. Allt för att minimera miljöpåverkan.

Elin Johansson, miljöingenjör, Älvsbyhus:

– Dessutom jobbar vi för att vi så långt det är möjligt transporterar husen på tåg för att nyttja den klimatsmarta transportlösningen. Här jobbar vi på att än mer kunna nyttja tågtransport i framtiden, vilket kräver ett antal framtida investeringar.

Nyckelfaktorer:

 • En samlad leverans minimerar miljöpåverkan
 • Garanterar att allt är på plats när huset ska monteras
 • Optimerar transporter, fraktar så lite ”luft” som möjligt
 • Transporterar så långt det är möjligt på tåg

Snabbt nyckelfärdigt

På byggplatsen ska nu allt vara väl förberett inför husets ankomst, grunden är färdiggrävd och monterad med bland annat de betongelement som förtillverkas i Älvsbyhus egen betonggjuteri.

Stefan Johansson, bygg- och produktionschef, Älvsbyhus:

– Då allt är tillverkat med stor precision redan i fabriken så är modulerna snabbt hopkopplade. Det tar normalt bara några timmar innan de sitter ihop och takstolarna kan resas direkt därefter. Det betyder att vi snabbt får huset skyddat mot väder och vind.

– Efter en till två veckor har vi monterat huset färdigt och det får stå och acklimatisera sig innan tapetseringen av huset görs. Efter cirka en månad lämnas huset nyckelfärdigt till kunden. Livet i ett nytt fint hus kan börja. Välkommen till Älvsbyhus! säger Johansson.

Nyckelfaktorer:

 • I en egen betongfabrik gjuter de själva delar till grunden för att det är kostnadseffektivare än att köpa in.
 • Allt är anpassat med stor precision, så monteringen går snabbt på plats.
 • Takstolarna reses samma dag så huset är täckt och torrt hela tiden.

Ett obegripligt lågt pris på huset

500 000 kr billigare – men fantastiskt fint. Och huset restes på bara några timmar.

Läs mer
Beställ katalog