Hoppa till innehåll

Användarvillkor

 

Cookies

Hur använder vår webbplats kakor?

En kaka (eng. cookie) är information som webbplatsen skickar till din dator. Kakan minns inställningarna för användningen av webbplatsen och de garanterar en så smidig användarupplevelse som möjligt. Vi använder kakor bl.a. för funktionen av reklamer och att effektivera dem samt möjliggöra kontroll av besökarna på webbplatsen.

Vi använder följande typer av kakor:

Inställningar

Med hjälp av dessa kakor minns vår webbplats information som kommer ihåg dina inställningar för webbplatsen. Sådan information är bland annat språket som du har valt.

Reklam

Vi kan använda kakor för att minnas inställningarna för reklam- eller popupfönster. Med kakorna kan vi till exempel bestämma att vi inte visar dig ett innehåll på nytt som du nyss redan har sett. Med kakorna kan vi också rikta sådan reklam till konsumenterna som intresserar dem eller uppfölja effektiviteten av olika kampanjer.

Webbplatsen kan också ha tredje parters integrerade komponenter, till exempel Gilla på Facebook eller visning av innehåll, och de kan ställa egna kakor på webbplatsen. Dessa kakor kan användas för personifierad webbläsarreklam i andra tjänster.

Analys och prestationsförmåga

Google Analytics är ett exempel på analysverktyg som hjälper ägare till webbplatser och applikationer att undersöka hur besökarna använder webbplatserna. Analysverktygen kan använda kakor för insamling av användarinformation på webbsidorna. Enskilda besökare specificeras dock inte individuellt.

Användningen av kakor (cookies) i webbläsare

Moderna webbläsare ger för dig möjligheten att mångsidigt kontrollera användningen av kakor. I vissa webbläsare kan du definiera begränsningar för användningen kakor, t.ex. förbjuda alla kakor från tredje parter eller så kan du även förbjuda användningen av kakor helt och hållet. Du kan också tömma webbläsarens cacheminne och då kan du oftast även välja om kakorna ska raderas samtidigt.

Bekanta dig med webbläsarens dokumentation för att få mer information om hurdana möjligheter läsaren erbjuder för administrering av kakor. Du kan också läsa mer på minacookies.se

Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen: https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/

Personuppgifter är information kopplad till dig som person. Som personuppgifter räknas all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en privatperson som är i livet. Personuppgiftslagen gäller för behandling av personuppgifter såväl av myndigheter, företag som enskilda individer.

Vi skyddar din integritet

Dina personuppgifter är alltid skyddade hos oss. Vi på Älvsbyhus värnar om den personliga integriteten. Vi prioriterar skyddet av all information du anförtror oss och följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Bara ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till informationen.

Så här behandlar Älvsbyhus dina personuppgifter

Älvsbyhus behandlar personuppgifter i syfte att administrera kundförhållandet och till exempel sända dig en katalog. Vi kan även använda de uppgifter vi har om dig för att lämna relevant information om och marknadsföring av våra egna och särskilt utvalda samarbetspartners varor och tjänster. När personuppgifter lämnas ut för behandling för Älvsbyhus räkning görs det enligt särskilt avtal med sekretessåtagande.

Rätt att begära registerutdrag

Du har rätt att begära registerutdrag över vilka uppgifter om dig som Älvsbyhus behandlar. Detta är kostnadsfritt om du gör det max en gång per år. Du kan också begära att uppgifter tas bort eller ändras om de skulle vara felaktiga eller ofullständiga, eller att dina uppgifter inte ska användas för direktmarknadsföring.

En begäran om registerutdrag eller spärr mot direktmarknadsföring ska vara undertecknad och skickas per post. En begäran om registerutdrag eller spärr mot direktmarknadsföring skall således skickas till:

Älvsbyhus AB
Ställverksvägen 6
942 81 Älvsbyn

Gallring

Personuppgifter bevaras endast så länge som det finns behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. Således gallras uppgifterna i ett kundregister när ett kundförhållande har upphört. Uppgifterna kan dock behöva sparas för annat ändamål, till exempel för bokföringsändamål.

Säkerhet

De uppgifter som anförtros Älvsbyhus behandlas på ett betryggande sätt. Endast ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till uppgifterna och skydd finns både mot intrång och förstöring av uppgifterna.

Personuppgifterna överförs inte till någon utanför Älvsbyhus utan ytterligare medgivande från dig som kund.

Allmänt

Vi reserverar oss för eventuella fel i artikel- och prisinformation och förbehåller oss rätten till prisändringar utan föregående avisering.

Beställ katalog